INDIVIDUALNA SUPERVIZIJA 

Je namenjena posameznikom, ki se pri svojem delu soočajo s specifičnimi problemi. Individualno supervizijo tako izberejo predvsem tisti zaposleni, ki vodijo skupine, projekte ali so vodje organizacijskih enot. Namenjena je tudi vodstvenim delavcem, menedžerjem in drugim posameznikom, katerih delo je povezano z velikimi odgovornostmi. Z individualno supervizijo lahko dosežemo vašo potrebo po prilagoditvi časa za supervizijsko srečanje.

Individualna supervizija pa je dobra izbira tudi za osebe, ki se na novo vključujejo v sicer že usklajeno delovno okolje, v že delujoče time ali pa sprejemajo novo delovno mesto. S tovrstno podporo se posameznik in organizacija ter njeni zaposleni hitreje povežejo.

Je pa lahko individualna supervizija tudi povezana s programom usposabljanja na delovnem mestu zlasti tam, kjer nimamo ustrezno zagotovljenega mentorstva.

IZVAJANJE

Trije koraki za vzpostavitev supervizijskega procesa 

1) Uvodni razgovor (po e-pošti, telefonski razgovor ali osebno srečanje) med supervizorjem, supervizorko in odgovorno osebo pri delodajalcu, organizatorju supervizije oziroma supervizantom 

2) Sklepanje dogovora o izvajanju supervizije (podatki o supervizorju, supervizorki, supervizantu; trajanje supervizijskega ciklusa, supervizijski cilji) in  pogodbe (medsebojne obveznosti in način plačila)
 
3) Začetek izvajanja supervizije po dogovoru 
   
                  
Za več informacij o superviziji nas kontaktirajte preko spodnjega obrazca. 
Ime in priimek in/ali organizacija:
E-pošta (obvezno):
Telefon:
Tekst (obvezno):