CENTER SPIRALA
Center samomobilnosti
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 426 96 60

E-pošta: info@centerspirala.org

Matična številka: 1622552
Davčna številka: 12971731
TR račun: 02010 - 0090269718

EVALVACIJA 


Subjekti evalviranja 
  • EU projekti s področja družboslovja in humanistike    
  • Nacionalni programi s področij socialnega varstva in izobraževanja odraslih 
  • Organizacije 
Temeljna značilnost 
  • Evalvacija se jasno razločue od pristopov monitoringa in se utemeljuje na kvalitativnih raziskovalnih prijemih, vključujoč kvlitativno interpretacijo podatkov. Evalvacija ima podporno-razvojno vlogo in spodbuja kakovost in razvoj subjekta, ki ga evalvira. 
Osrednja evalvacijska metoda 
  • Kvalitativna Analiza, na podlagi katere evalvacija izvede kvalitativno interpretacijo podatkov, s čimer podpre subjekt pri krepitvi njegove kakovosti.  
Podporna evalvacijska metoda 
  • Metoda Samomobilnosti, na podlagi katere evalvacija osvetli razvoj subjekta v njegovi značajnosti, potencialnosti, vsebinskosti in vizionarskosti. 
Evalvacijska orodja 
  • Ciljno izdelani vprašalniki (vključujoč skupinske intervjuje, če je potrebno)
  • Metode opazovanja (projektna srečanja, izbrane programske ali projektne aktivnosti...)
  • Pregled in presoja gradiv in dokumentacije (obstoječe in na novo razvite tekom poteka projekta ali programa).
Stroški 
  • Stroški so opredeljeni posebej glede na posamezno situacijo v kateri se evalvacija izvede (glede na, kaj je točen predmet evalvacije, kdo je naročnik evalvacije, koliko časa evalvacija traja, kaj vse konkretno evalvacija vključuje..). 

 Za dodatne informacije o evalvaciji nas lahko kontaktirate preko spodnjega obrazca.

 
Ime in priimek in/ali organizacija:
E-pošta (obvezno):
Telefon:
Tekst (obvezno):