CENTER SPIRALA
Center samomobilnosti
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 426 96 60

E-pošta: info@centerspirala.org

Matična številka: 1622552
Davčna številka: 12971731
TR račun: 02010 - 0090269718

AKTUALNO 

 
Izobraževalni dogodek: VKLJUČUJOČE IZOBRAŽEVANJE ZA OSEBE Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI 


Za strokovne delavce, sodelavce in prostovoljce s področja izobraževanja odraslih, socialnega varstva, nevladnih organizacij, podjetništva, in drugih področij dela z osebami s posebnimi potrebami, invalidnostmi, oviranostmi ali jih ta tema zanima.  Kje: Ljubljana, Hiša Evropske Unije, Dunajska cesta 20

Kdaj: Četrtek, 29. junij 2023, od 9.30 do 14.00


Dogodek je del evropskega projekta IEDA – na temo vključevanja oseb z ovirami v neformalno izobraževanje odraslih  


Iz vsebine:

  • Izhodišča obravnavane teme     
  • Dogajanja v sodobni družbi, ki krepijo potrebo po vključujoči obliki izobraževanja   
  • Prilagoditve osebam z ovirami pri vstopanju v neformalno izobraževanje odraslih 
  • Podporne in nove tehnologije za izobraževanje v luči različnega tolmačenja vključujočega izobraževanja   

 

Udeležba je brezplačna. Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.  
 


Na izobraževalni dogodek se lahko prijavite tudi preko e-naslova: info@centerspirala.org , kjer navedete:

  • zadeva: Prijava IEDA
  • ime in priimek udeleženca
  • osebni e-naslov
  • naziv in točen naslov organizacije

 

Rok za prijavo je do 26. junija 2023.

Udeležba je omejena. V primeru preveč prijav bodo pri udeležbi imeli prednost prvi prijavljeni oz. 1-2 udeleženca iz iste organizacije.