ZGODOVINA 

Raziskovalna-projektna dejavnost  
    Erasmus+ KA2 projekt: Leaders of change – Mentorship program for the leaders of local communities of entrepreneurs, 2016-2018
    Erasmus + KA1 projekt: Kreativ, integrativ, multikulturell (KIM), Developing of Selfmobility through Insightful thinking, 2015    
    LDV-TOI projekt: “Competent to do - The transfer of competences for tutors to achieve business and social competences of female prisoners and ex-offenders”, 2013-2015
    LDV-Pilot projekt: ETCS-Euro Training Coaching Service for educators, 2006-2008  
    LDV-Pilot projekt: INFORM-A measurement System for the Recognition of Non-formal and Informal Learning, 2006-2008
    LDV-Pilot projekt: EX.SO.RES-Training Methodology for Experts in process and instruments on Social Responsibility, 2004-2006 
    LDV-Pilot projekt: EGEIS-European Guidance and the Evaluation of Informal Skills-Developing a Standard Curriculum and a Training Model for the Qualification of European Guidance Practitioners, 2003-2005
    PHARE projekt: Preprečevanje bega možganov z večanjem zaposljivosti univerzitetno izobraženega kadra, 2001-2002.

Razvojna dejavnost
    Karierno gledališče – Concept za re-definicijo posameznikove identitete, 2016
    Koncept Razvojne alkimije (DEAL koncept), razvoj koncepta, 2015
    Metoda SELcoaching (SEL©), razvoj metode, 2011 
    Zasnova in razvoj koncepta Samomobilnosti, razvoj miselnega modela, 2007

Izobraževalna dejavnost 
   Gambling addiction- Dealing with an addiction through activation of one’s internal vocation, seminar za psihologe, Italija, Erasmus, KA1, 2016
    Metoda SEL za razvoj samomobilnosti brezposelnih oseb z visokošolsko izobrazbo, izvajanje delavnic za brezposelne osebe, 2014
    Evropski program Mladina: Izobraževanje mladih za razvoj samomobilnosti, izvajanje seminarjev za študente in posameznike s končano študijsko izobrazbo, 2004-2005
    Odkrivanje izvorov delovnih obremenitev pri delu, izvajanje seminarjev za zaposlene v socialnem varstvu, 2003-2005
    Vzpostavljanje dobrega stika pri delu z uporabniki, izvajanje delavnic za zaposlene v socialnem varstvu, 2002

Storitvena dejavnost  
    Supervizija: področji socialnega varstva in zdravstva, 2010 - aktualno   
    Evalvacija: področji izobraževanja odraslih in socialnega varstva, 2012- aktualno  

Predstavitve in publiciranje 
    From GDP to GNH: Happiness to Business and Entrepreneurship, referat, mednarodno srečanje Voditelji sprememb, Ljubljana, 2017
    Developmental Alchemy: DEAL concept, referat, mednarodno srečanje Voditelji sprememb, Ljubljana, 2017 
    Virtualizem - Identitetna platforma za sodobnega posameznika, referat, kongres socialnega dela v Moravskih Toplicah, 2016
    Virtualna odvisnost v luči identitetne krize, esej, Center Spirala, 2016
    Stigma normalnosti, esej, Center Spirala, 2016
    Developmental role of evaluation as a lever for (re)vision of non-profit organisations, First Western Balkan Conference on Evaluation. Bosna in Hercegovina, referat, 2015   
    Resničnostni šovi in (ne)odraslost sodobnega posameznika, referat, kongres socialnega dela, Ljubljana, 2013
    (Ne)samoiniciativnost zaposlenih, HRM revija, članek, 2013 
    Trumanov šov sodobnega posameznika, predavanje, Knjižnica Otona Zupančiča, Ljubljana, 2012 
    Med kovčiranjem in socialnim svetovanjem, članek, Andragoška spoznanja, 2012
    Iniciiranje razvoja v luči aktualne krize, članek, Apokalipsa, 2012.
    Samomobilnost : raziskovanje ravni samomobilnosti skupine z najmanj višješolsko izobrazbo, raziskava, Center Spirala, 2009
    Zbornik prispevkov Družbena odgovornost in izzivi časa : 2. konferenca, Maribor,  so-uredništvo, IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 2007
    Samomobilna organizacija kot gonilo družbene odgovornost, referat, mednarodna konferenca o družbeni odgovornosti v Mariboru in članek, 2007
    Družbena odgovornost do znanja, referat in članek, mednarodna konferenca o družbeni odgovornosti v Mariboru in članek, 2007
    Smernice za vodenje izobraževalnega procesa za razvoj družbene odgovornosti v zdravstvu in sociali, brošura, Center Spirala, 2006 
    Družbena odgovornost med deklarativnostjo in prakso, referat in članek, kongres socialnega dela v Portorožu in članek v Reviji Socialno delo, 2006 
    Do the concepts of social responsibility and active citizenships share the same basis? Referat in članek na Mednarodnem andragoškem kolokviju v Ljubljani, 2005
    Ustanove, Socialno delo, Fakulteta za socialno delo, 2004