CENTER SPIRALA
Center samomobilnosti
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 426 96 60

E-pošta: info@centerspirala.org

Matična številka: 1622552
Davčna številka: 12971731
TR račun: 02010 - 0090269718

 

Projektna dejavnost

V okviru projektne dejavnosti delujemo znotraj področja razvijanja človeških virov. Z raziskovalnim in razvojnim delom sodelujemo v partnerstvih, kjer v pilotnih projektih izmenjujemo izkušnje ter razvijamo nove pristope dela z uporabniškimi skupinami.