CENTER SPIRALA
Center samomobilnosti
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 426 96 60

E-pošta: info@centerspirala.org

Matična številka: 1622552
Davčna številka: 12971731
TR račun: 02010 - 0090269718

O zavodu 

Center Spirala Center samomobilnosti je zavod, ustanovljen v letu 2001. V zavodu smo razvili koncept samomobilnosti, ki spada na področje razvijanja človeških virov. Samomobilnost tolmačimo kot naravnanost posameznikov ali organizacij, ki svoje razvojne cilje na ravni potencialov, poslanstva in vizije, dosegajo skozi preplet logično-racionalnega in uvidnega mišljenja. Pri proučevanju razvoja se posvečamo njegovemu uravnotežanju, kjer zagovarjamo koncept samo-uravnoteženja skozi uvajanje načela Razvojne Alkimije.  

V okviru razvojnega dela izvajamo storitve evalvacije, supervizije, neformalnega izobraževanja in spletnega kovčiranja. 

Občasno sodelujemo v projektih z evropskimi partnerji. V šestnajstih letih delovanja smo s sodelovanjem v domačih in EU projektih dotaknili različnih vsebinskih tematik: razvijanje dobrega odnosa z uporabniki; iskanje sinergije med izobrazbo, poklicno in osebno potjo pri študentih in mladih iskalcih zaposlitve; preprečevanje bega možganov z večanjem zaposljivosti univerzitetno izobraženega kadra; kompetence za karierne svetovalce in svetovalce zaposlitve; izobraževanje za razvoj samomobilnosti mladih; odkrivanje izvorov poklicnih obremenitev; družbena odgovornost socialnih in zdravstvenih organizacij; identificiranje naključno pridobljenih veščin in znanj pri brezposelnih; vzpostavljanje e-kovčiranja za izobraževalce; presoja socialnih in podjetniških kompetenc pri ženskih zapornicah, vodenje za spremembe.