CENTER SPIRALA
Center samomobilnosti
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 426 96 60

E-pošta: info@centerspirala.org

Matična številka: 1622552
Davčna številka: 12971731
TR račun: 02010 - 0090269718

Supervizija

Supervizija je metoda učenja, strokovne podpore, profesionalnega in osebnostnega razvoja za posameznike ter strokovne skupine v organizacijah ali za skupine po posameznih strokovnih področjih ter sektorjih.

 

Namenjena je predvsem osebam, ki delajo z ljudmi, in so pripravljeni svoje delo osvetliti, se razvijati in se učiti iz izkušenj. 

         

Metodo supervizije pa uporabljamo tudi pri delavnicah o medsebojnih odnosih za podjetja; na podlagi potreb zaposlenih ali na podlagi razvojne strategije podjetja razvijemo organizaciji prilagojen proces.

Supervizijo tako izvajamo na področjih socialnega varstva, izobraževanja in zdravstva ter storitvenega sektorja.

S pomočjo supervizije je mogoče odkrivati vzroke organizacijskih težav in drugih težav v medsebojnih odnosih na različnih nivojih. Ali pa je supervizija zgolj možnost za razvoj ter dobro sodelovanje.

 

Kot podporo pri svojem delu pa lahko supervizijo uporabijo tudi vodstveni delavci, zlasti pri osvetljevanju svojih odločitev ali pa odnosov z zaposlenimi; z osvetljevanjem odnosa delovanja organizacije v širšem okolju  podjetju pomaga pri kreiranju realne podobe in družbeno-odgovorne vloge.