CENTER SPIRALA
Center samomobilnosti
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 426 96 60

E-pošta: info@centerspirala.org

Matična številka: 1622552
Davčna številka: 12971731
TR račun: 02010 - 0090269718

Izobraževalni seminar: VODENJE SEBE KOT VZVOD ZA VODENJE DRUGIH


Kontekst seminarja
Seminar temelji na predpostavki, da je za vodenje sebe za nekoga, ki je v vlogi voditelja, ključno za vodenje drugih. Brez zmožnosti voditi sebe se posameznik lahko formalno pojavlja v vlogi voditelja, vendar je v tem primeru njegovo vodenje skrčeno na raven menedžmenta. Čeprav menedžment brez dvoma zahteva od menedžerja obilo komunikacijskih in vedenjskih znanj ter veščin, pa je menedžment vendarle primarno rezerviran za stabilna in predvidljiva organizacijska okolja. Vodenje drugih v primeru soočanja z organizacijskimi in širšimi spremembami od voditelja zahteva osebno držo in pogum, ki ima korenine v predpogoju odločnega vodenja sebe. Seminar razkriva miselni mehanizem, ki pri posamezniku potrebuje biti aktiviran, da posameznik lahko uspe v vodenju sebe. Na taki podlagi posameznik potem vse bolj postaja voditelj za vodenje drugih, kjer njegovo vodenje ni nujno pogojeno z njegovo formalnim statusom ali funkcijo.

Cilji seminarja

 • Prvi cilj je prepričati udeležence, da vodenje drugih ne more zares uspešno brez vodenja sebe pri voditelju (sploh še v primeru soočanja z organizacijskimi in širšimi spremembami)
 • Drugi cilj je demonstrirati udeležencem, glede katerih elementov lahko pri sebi sprožijo miselni proces v smeri vodenja sebe

Koristi za udeležence
​​Udeleženci pridobijo dodatno znanje o vzvodih, kako aktivirati svoj miselni proces za vodenje sebe. Nadalje udeleženci pridobijo izkušnje o tem, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da je lahko vodenje drugih uspešno. Udeleženci lahko integrirajo pridobljeno znanje v svoje delovno okolje pri delu s svojimi sodelavci ali pri delu z drugimi ciljnimi udeleženci.

Ciljne skupine

 • ​​​​za delujoče na področju osnovnega, srednjega in visokega izobraževanja, ki se pri svojem delu pojavljajo v vodstveni ali koordinacijski vlogi in bi radi okrepili raven vodenja sebe
 • za druge delujoče na področju izobraževanja, ki bi radi okrepili znanje o vodenju sebe
 • za študente, ki se trudijo svoje prihodnje karierne cilje opreti na načela vodenja sebe
 • za vse zainteresirane, ki jih zanima tematika vodenja sebe pri njihovih poklicnih ali zasebnih izzivih

Struktura vsebine 

 • Med vodenjem sebe in vodenjem drugih  
 • Motivi za vodenje sebe  
 • Dileme miselnega lastništva znotraj mišljenja
 • Kaj v mišljenju povzroči preboj
 • Evalvacijska sinteza seminarja
Delovne metode
Seminar je strukturiran kot sinteza izobraževanja, delovnih vaj, reflektivnih pristopov in razprav.

Udeleženci

 • Skupina udeležencev naj ne bi presegala 10-ih oseb.

Kraj in datum izpeljave v obliki 5-dnevnega usposabljanja

 • Ljubljana, predvidoma v sredini februarja 2020, točen datum bo znan v kratkem, v navezavi na Erasmus+ KA1 projektne aktivnosti 

Izpeljava v obliki 1-dnevnega usposabljanja

 • Izpeljava glede na izkazan interes, dogovor glede lokacije in datuma izvedbe

Udeležnina

 • V primeru 5-dnevnega usposabljanja je udeležnina v skladju s smernicami Erasmus+ za KA1 projekte
 • V primeru 1-dnevnega usposabljanja se udeleženina določi individualno glede na posamezno situacijo.
  

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko spodnjega obrazca.


 
Ime in priimek in/ali organizacija:
E-pošta (obvezno):
Telefon:
Tekst (obvezno):