CENTER SPIRALA
Center samomobilnosti
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 426 96 60

E-pošta: info@centerspirala.org

Matična številka: 1622552
Davčna številka: 12971731
TR račun: 02010 - 0090269718

VODITELJI SPREMEMB
Mentorski program za podjetniško vodenje v lokalnih skupnostih

Mednarodni projekt Voditelji sprememb ('Leaders of change'), ki ga podpira evropski program Erasmus+ na področju izobraževanja odraslih, vključuje projektne partnerje s Poljske, Portugalske, Velike Britanije in Slovenije. Vsebinsko načenja materijo vodenja sprememb (leaders of change, leading of change), v kontekstu socialno-podjetniškega delovanja. Tema je pri projektnih partnerjih obravnavana različno, prispevek slovenskega partnerstva pa je postavljen v kontekst Druckerjeve doktrine vodenja samega sebe (self-leading). Pri tem gre za prepletanje socialno-podjetniškega delovanja, z vodenjem samega sebe, s čimer akterji sami po sebi postajajo voditelji sprememb (leaders of change). 

Namen projekta je bil spodbujanje malih podjetij in socialnih podjetnikov na začetku njihove podjetniške poti ali tistih, ki se želijo razvijati, da svoje podjetniško delovanje utemeljijo v smeri vodenja za spremembe v družbi. Cilj projekta je bil oblikovati skupino voditeljev, ki bodo skozi projektne aktivnosti pripravljeni na spremembe.

Projekt je vključeval tri vsebinske sklope

 kratka izobraževalna srečanja za kandidate v Ljubljani (izobraževalna tematika bo slonela na sloganu 'Vodenje  za spremembe z vodenjem samega sebe') 

 spoznavanje lokalnega podjetniškega okolja v državah projektnih partnerjev na Portugalskem, v Velik Britaniji, na Poljskem in v Sloveniji (v primeru obiska tujih kandidatov na srečanju v Sloveniji bo poudarek na socialnemu podjetništvu)  

 organizacija izobraževalnega dogodka v svojem lokalnem okolju s strani kandidatov za voditelje, v smeri spodbujati vodenje za spremembe z vodenjem sebe v kontekstu podjetništva ali socialnega podjetništva  
 

Vključitev kandidatov v 4 vrste projektnih aktivnosti

1. Seznanjanje s tujim in domačim podjetniškim okoljem

 udeležba na enem ali dveh mednarodnih srečanjih, na Portugalskem (22.-26. maj 2017), Velika Britanija (5 dni v novembru 2017), Poljska (5 dni v marcu 2018) 
 udeležba na domačem mednarodnem srečanju v Sloveniji (21.-25. avgust 2017)   

2. Spletno razpravljanje o projektnih vtisih in izobraževalni tematiki  

 udeležba kandidatov na 4 spletnih srečanjih (Skype) znotraj slovenskega  partnerstva, v obdobju med junijem 2017 in majem 2018. Spletna srečanja so namenjena izmenjavi informacij in vtisov o mednarodnih srečanjih in poizvedbi o interesih za izobraževalna srečanja v živo. 

3. Izobraževanje o vodenju samega sebe v luči vodenja za spremembe

 udeležba kandidatov na 4 kratkih izobraževalnih srečanjih znotraj slovenskega partnerstva, v obdobju med junijem 2017 in majem 2018 v Ljubljani. Izobraževanje je namenjeno povezovanju koncepta vodenja za spremembe s konceptom vodenja samega sebe. 

4. Seznanitev lokalnih udeležencev o rezultatih projekta in razvoju aktivnosti
 
 kandidat organizira seminar na lokalni ravni za skupino zainteresiranih udeležencev iz vrst obstoječih ali prihodnjih podjetnikov ali oseb s podjetniško zamislijo, z namenom, da se kandidat-voditelj predstavi v lokalnem okolju, umesti projektno idejo (oblikovanje mentorskega podjetniškega kluba) z lastno razvojno karierno priložnostjo in ima pri tem oporo mentorske skupine pri Centru Spirala.