CENTER SPIRALA
Center samomobilnosti
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 426 96 60

E-pošta: info@centerspirala.org

Matična številka: 1622552
Davčna številka: 12971731
TR račun: 02010 - 0090269718

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalna dejavnost vključuje občasne seminarje, delavnice in predavanja na različne teme znotraj področij razvoja, identitete in človeških virov.
 

IZOBRAŽEVALNI SEMINAR: Vpliv identitete na uporabo virtualnih tehnologij med mladimi

Virtualne tehnologije (pametni telefoni, tablice, računalniki, igralne konzole..) vse bolj stopajo v življenje slehernega izmed nas, sploh pa je z njimi še posebej zaznamovano življenje mladih. V tem oziru zasvojenost od teh virtualnih tehnologij (tu jo poimenujemo 'virtualna zasvojenost') pri populaciji mladih dobiva vse večje razsežnosti. Posebej zaskrbljujoče je to, da je virtualna zasvojenost, za razliko od drugih zasvojenosti, še najmanj raziskana, in je zato težje predvideti, v katero smer se bo krepila in poglabljala.  

Osrednji strokoven in siceršnji poudarek glede pretirane uporabe virtualnih tehnologij je namenjen preventivnim ukrepom, do katere mere puščati mladim, otrokom in najstnikom, da te tehnologije uporabljajo. Vendar, spričo dejstva, da slednje postajajo vse bolj samoumevno delovno in siceršnje življenjsko orodje, je odvisnost od teh tehnologij pri vseh generacijah vse večja. Zatorej (pre)velik fokus na preventivi v smeri omejevanja uporabe virtualnih tehnologij ne prinaša zadovoljivega vpogleda v razumevanje zasvojenosti od teh tehnologij, in ne razrešuje temeljne dileme, kdaj uporabo virtualnih tehnologij kot sprejemljivo odvisnost dopuščati, in kdaj omejevati, da odvisnost ne postane zasvojenost.

Zatorej se zdi potrebno uporabo virtualnih tehnologij pri mladih primarno osvetliti v kontekstu identitetnega vakuuma, s katerim se kot posamezniki srečujejo znotraj sodobnega družbenega okolja. Izobraževalni seminar stori prav to, da ta identitetni vakuum na primeru mladih poveže z njihovo obstoječo ali potencialno zasvojenostjo od virtualnih tehnologij. Seminar identitetno tematiko osvetli skozi identitetno matriko in nakaže, kje je izvor, da so mladi vse bolj 'zraščeni' z virtualnimi tehnologijami.   

Seminar kot proaktivno strategijo v cilju uravnotežene rabe virtualnih tehnologij pri mladih izpostavi nujo po načrtnem uvajanju in demonstriranju skupinskih in individualnih praks urjenja 'tišine'. Tovrstne prijeme gre razumeti kot obliko miselnega orodja, preko katerega je možno mlade ozaveščati in podpirati pri soočanju z njihovimi identitetnimi izzivi. V smeri, da se bodo lažje in uspešneje soočali s potrebno dozo tišine, ki je potrebna v njihovih življenjih za odkrivanje in globljenje osebnih in kariernih ciljev, in da bodo na tej podlagi manj časa in energije trošili za (pre)pogosto bežanje v virtualni svet.


Za koga:

Izobraževalni seminar je namenjen vsem, ki se v svojem profesionalnem delu srečujejo z mladimi in mlajšimi odraslimi:

 • učitelji osnovnih in srednjih šol
 • šolski svetovalni delavci
 • vzgojitelji dijaških domov
 • izobraževalci odraslih
 • drugi zainteresirani


Nekaj iz vsebine:

 • značilnosti in specifika virtualne zasvojenosti  
 • obstoječa ključna pristopa pri obravnavi zasvojenosti
 • identitetna matrika in nastajanje zasvojenosti  
 • dva izhodiščna vzvoda virtualne zasvojenosti v luči identitete
 • pojavne oblike tekoče družbe v luči slabljenja posameznikove identitete
 • urjenje za tišino kot miselnega orodja za refleksijo identitete pri mladih   

Izvajalec seminarja:

Toni Vrana, diplomirani socialni delavec, educiran iz NLP, transakcijske analize in master-coachinga. Sodelujoč pri snovanju različnih miselnih modelov (samomobilnost, Labirint SEL, razvojna alkimija, karierno gledališče, identitetna alkimija), raziskovalec in evalvator v EU razvojnih projektih od 2001 do danes (PHARE, LDV, Grundtvig, Erasmus+). V aktualnem letu 2019 sodelujoč pri snovanju dveh triletnih mednarodnih projektnih predlogov na temo virtualnih zasvojenosti (Facing youngsters’ mobile addiction through an innovative technological app; Generating knowledge, training and tools to promote responsible GAMbling to reduce potential addition and other mental HEALTH risks) skupaj s parterji iz drugih Evropskih držav znotraj programa Erasmus+. Izvajalec izobraževalne vsebine razvija in oblikuje na podlagi svojih ugotovitev in pridobljenih izkušenj  znotraj svojega razvojnega in raziskovalno-projektnega dela.

 
Kraj izvedbe:

- Ljubljana,  Tržaška cesta 2, Poslovna stavba nekdanje Tobačne, 1. nadstropje

Datum izvedbe:

- 21. maj 2019, od 15.00 do 19.00

 Udeležnina:

 • 69 eur, 50 eur za vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije.  
Udeležnina vključuje davke in prispevke, organizacijo in izvedbo seminarja, gradivo in osvežilne napitke med odmorom. 


Splošni pogoji poslovanja. 


Prijavati se je potrebno najkasneje do 14. maja 2019: