CENTER SPIRALA
Center samomobilnosti
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 426 96 60

E-pošta: info@centerspirala.org

Matična številka: 1622552
Davčna številka: 12971731
TR račun: 02010 - 0090269718

Mednarodni Erasmus+KA204 projekt: IEDA

  Inkluzivno izobraževanje: Zagotavljanje udeležbe oseb s posebnimi potrebami v neformalnem izobraževanju odraslih 


PROJEKTNI KONZORCIJ

Projektni koordinator:

 • URIHO (Hrvaška)

Projektni partnerji:

 • Masaryk University (Češka)
 • Topcoach (Slovaška)
 • Orient Express (Avstrija)
 • IDEC (Grčija)
 • Ludor Engineering (Romunija)
 • Center Spirala (Slovenija)


PROJEKTNI CILJ

 • razviti strukturiran model za vključitev oseb s posebnimi potrebami v neformalno izobraževanje odraslih, ki bo podlaga za izvajanje prihodnjih vključujočih praks ponudnikov izobraževanja odraslih v EU


RAZVOJ INTELEKTUALNIH PRODUKTOV   

 • O1 - Izobraževalni načrt o metodah in pristopih dela z osebami s posebnimi potrebami v neformalnem izobraževanju odraslih
 • O2 - Izobraževalni načrt o uporabi podpornih tehnologij v neformalnem izobraževanju odraslih
 • O3 - Priročnik o vključevanju oseb s posebnimi potrebami v neformalnem izobraževanju odraslihCILJNE SKUPINE
 

 • Predvsem izobraževalci odraslih in drugo strokovno osebje znotraj izvajalcev izobraževanja odraslih v EU, in vse ostale strokovnjake, ki so v stiku z osebami s posebnimi potrebami pri svojem delu (strokovnjaki za integracijo, kadrovski strokovnjaki, prostovoljci, zdravstveno osebje, strokovni delavci na področju socialnega varstva, vzgojitelji, administrativno osebje itd.) 


TRAJANJE  
November 2020 – Junij 2023

ZAKLJČNI DOGODEK   
Junij 2023

Za naslednje skupine udeležencev: :

 • Predstavniki zainteresiranih organizacij s področja neformalnega izboraževanja odraslih 
 • Strokovnjaki, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami  
 • Predstavniki lokalnih in državnih odločevalcev, mediji
 • Druge zainteresirani deležniki 


Za dodatne informacije o projektu nas lahko kontaktirate preko spodnjega obrazca.

Ime in priimek in/ali organizacija:
E-pošta (obvezno):
Telefon:
Tekst (obvezno):