CENTER SPIRALA
Center samomobilnosti
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 426 96 60

E-pošta: info@centerspirala.org

Matična številka: 1622552
Davčna številka: 12971731
TR račun: 02010 - 0090269718

O zavodu 

Center Spirala - Center samomobilnosti je neprofitni zavod za raziskovanje in razvoj na področju družboslovja ter humanizma. Ustanovljen je bil leta 2001 v Ljubljani. Zavod proučuje razvoj v luči razmerja med humanistično in podatkovno družbo. V tem pogledu razvija miselne modele, s katerimi odkriva povezave med razvojnimi in identitetnimi vprašanji. 

Zavod izvaja storitve supervizije, evalvacije in občasnega izobraževanja na področjih socialnega varstva, zdravstva in izobraževanja odraslih.  

Zavod že leta sodeluje v domačih in evropskih projektih, začenši s programom PHARE, Leonardo da Vinci, do Erasmus+ programa. Tekom 22 let svojega delovanja se je zavod dotaknil širokega spektra od konkretnih do splošnih tematik: Povezovanje znanja z delom, sinergija med izobrazbo, poklicno in zasebno potjo, preprečevanje bega možganov univerzitetno izobraženih ljudi, model samomobilnosti, delovni stres, karierno svetovanje in kovčiranje, družbena odgovornost in drugi koncepti uravnoteženega razvoja, kompetence za različne vrste profesij, razvojna evalvacija, obvladovanje tišine, vodenje za spremembe, identitetna kriza znotraj sodobne družbe, tekoča družba, virtualna zasvojenost, položaj humanizma v luči dataizma.