AKTUALNO 

 
Mednarodni Erasmus+KA204 projekt: IEDA
Inkluzivno izobraževanje: Zagotavljanje udeležbe oseb s posebnimi potrebami v neformalnem izobraževanju odraslih